BELEIDSVERKLARING

Printing International wil de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgeven. Deze ambitie maken wij waar door in te zetten op kwaliteit, milieu en welzijn. Hierbij respecteren wij alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeren deze in de bedrijfsvoering.

Onze klanten staan centraal en vormen het bestaansrecht van onze organisatie. Ons beleid is er dan ook op gericht om klantgericht te denken en te handelen. Wij streven er ook naar om goede relaties te onderhouden met alle andere belanghebbenden.

Wij geven om onze medewerkers, ze zijn het kapitaal van ons bedrijf. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk van alle medewerkers van Printing International. Samen zorgen we ervoor dat er binnen de organisatie voldoende draagvlak is voor kwaliteitszorg en een duurzaam beleid. Alle medewerkers zorgen ervoor dat de werkzaamheden uitgevoerd worden in overeenstemming met de richtlijnen. De directie zal zorgdragen voor voorlichting, om deze betrokkenheid te realiseren en ideeën en initiatieven van medewerkers worden dan ook gestimuleerd.

Kwaliteit van onze prestaties vinden wij een van de noodzakelijke kenmerken bij de afwerking van de ons toegewezen opdrachten.

Voor ons heeft kwaliteit betrekking op :

 • Correcte afwerking volgens de eisen en verwachtingen van onze klanten,
 • Respect voor de wet- en regelgeving,
 • Levering van producten conform de afspraken,
 • Tevreden klanten,
 • Tevreden medewerkers.

We stellen alles in het werk om te voldoen aan onze verwachtingen en aan de verwachtingen van onze klanten.

Milieuzorg heeft betrekking op de ecologische impact van ons bedrijf. We streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten door :

 • Het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot met betrekking tot onze mobiliteit,
 • Het voorkomen van milieuvervuiling vanuit onze bedrijfsvoering,
 • Het intern creëren van een milieubewustzijn, zodat onze milieubelasting tot het minimum wordt beperkt,
 • Respect voor de wet- en regelgeving.

De directie engageert zich tot een proactief milieubeleid dat technologisch en economisch haalbaar is en een verbetering van de milieuprestaties als bijdrage tot een duurzaam beleid.

In ons welzijnsbeleid worden de gezondheid, veiligheid en psychosociale belasting van onze medewerkers beschouwd als topprioriteit. Daarom streven we ernaar een ergonomische, gezonde en veilige werkplek te creëren, met respect voor de individuele waardigheid. Binnen Printing International is er sprake van vrijheid van meningsuiting en is er ruimte voor iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of overtuiging.

Printing International zet zich in voor het bevorderen en versterken van de veiligheidscultuur, het vergroten van het risicobewustzijn en het aanmoedigen van verantwoordelijk gedrag bij al haar medewerkers door middel van geschikte werkmethoden en passende trainingsprogramma’s. Er werd ook een gedragscode opgesteld om de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek en -integriteit te handhaven.

Printing International respecteert de arbeidsvoorwaarden, de wetgeving en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de Verenigde Natie deze heeft geformuleerd. Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen onze principes.

We willen CONTINU VERBETEREN : Eventuele afwijkingen / tekortkomingen worden geregistreerd, geanalyseerd en omgezet in verbeteracties / corrigerende maatregelen teneinde de doeltreffendheid van onze kwaliteitsmanagementsysteem, de milieu-impact en het welzijn van de medewerkers continu te verbeteren.

Om aan de verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen :

 • Werken wij efficiënt en veilig
 • Streven we naar duurzaamheid, zowel op vlak van kwaliteit, milieu en welzijn,
 • Borgen we de processen van ons kwaliteitsmanagementsysteem,
 • Werden de nodige risicoanalyses gemaakt,
 • Gaan we door middel van interne audits na of de processen goed worden uitgevoerd door onze medewerkers, die kennis hebben van dit beleid en hun doelstellingen.

Dit is de basis van ons kwaliteitsbeleid, dat is beschreven in ons kwaliteitssysteem, ons milieu- en welzijnsbeleid.

Let's meet up

Visit our booth at the next exhibitions